Сүхбаатар аймaг дахь Шүүхийн тамгын газраас 2022 оны 3 дугаар улирлын шүүн таслах ажиллагааны мэдээг хүргэж байна.

Сүхбаатар аймaг дахь Шүүхийн тамгын газраас 2022 оны 3 дугаар улирлын шүүн таслах ажиллагааны мэдээг хүргэж байна.

        Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2022 оны 3 дугаар улирлын шүүн таслах ажиллагааны мэдээ    

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2017 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖЛЫН МЭДЭЭ

СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2017 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖЛЫН МЭДЭЭ

СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2017 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖЛЫН МЭДЭЭ

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сүхбаатар аймаг дахь Эрүү, иргэний давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны хагас жилийн шүүн таслан ажлын мэдээ

Сүхбаатар аймаг дахь Эрүү, иргэний давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны хагас жилийн шүүн таслан ажлын мэдээ

Сүхбаатар аймаг дахь Эрүү, иргэний давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны хагас жилийн байдлаар иргэний нийт 8 хэрэг хүлээн авснаас 6 хэргийг хянан шийдвэрлэж тайлангийн хугацаанд 2 хэргийн үлдэгдэлтэй байна. Хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байдлаар нь авч үзвэл анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт орсон

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ