Сүхбаатар аймаг дахь Эрүү, иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2022.07.18-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцсэн эрүүгийн хэргийн тойм

Сүхбаатар аймаг дахь Эрүү, иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2022.07.18-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцсэн эрүүгийн хэргийн тойм

Сүхбаатар аймаг дахь Эрүү, иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2022.07.18-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцсэн эрүүгийн хэргийн тойм

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН  ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020.01.10-НЫ ӨДРИЙН ШҮҮХ  ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020.01.10-НЫ ӨДРИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН  ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020.01.10-НЫ ӨДРИЙН ШҮҮХ  ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН  21-НИЙ ӨДРИЙН  ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН  ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН  20-НЫ ӨДРИЙН  ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН  20-НЫ ӨДРИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ  

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН  21-НИЙ ӨДРИЙН  ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН  21-НИЙ ӨДРИЙН  ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1. Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 15 дугаар шийтгэх тогтоолыг эс зөвшөөрч шүүгдэгч Г.Төрбаяр, Тэмүүжин, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч О.Батболд нарын давж заалдах гомдлоор Б.Батнасан нарт холбогдох хэргийг хянан хэлэлцээд анхан

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2018 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2018 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1. Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 156 дугаар шийтгэх тогтоолыг эс зөвшөөрч прокурор С.Сугарын эсэргүүцлээр шүүгдэгч Б.Сүрбадрахд холбогдох хэргийг хянан хэлэлцээд анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолыг хүчингүй болгож

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 377 дугаар шийдвэрийг эс зөвшөөрч хариуцагч Б.Батчимэгийн давж заалдах гомдлоор Капитал банкны Сүхбаатар салбарын нэхэмжлэлтэй, Б.Батчимэгт холбогдох "566,999,540.45 төгрөг гаргуулах”

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрийн Давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрийн Давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1. Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Ц.Эрдэнэзуугийн шийдвэрлэсэн 2016 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 124 дугаар шийдвэрийг эс зөвшөөрч бичсэн нэхэмжлэгч Б.Чойжилмаагийн давж заалдах гомдлоор А.Гансайханд холбогдох иргэний хэргийн хянан хэлэлцээд анхан

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн Давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн Давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1. Прокурорын эсэргүүцэлтэй, А.Тодхүүд холбогдох эрүүгийн хэргийг хянан хэлэлцээд Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 108 дугаар шүүгчийн захирамжийг хэвээр үлдээв. 

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ӨМНӨХ ДАРААХ