Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 9 дүгээр сард хийсэн шүүн таслах ажлын мэдээ

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 9 дүгээр сард хийсэн шүүн таслах ажлын мэдээ

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 9 дүгээр сард хийсэн шүүн таслах ажлын мэдээ

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ