2016 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

2016 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх нь 2016 оны 06 дугаар сарын 21-ний байдлаар 51 эрүүгийн хэрэг хүлээн авснаас 13 хэргийг мөрдөн байцаалтанд буцааж, 45 эрүүгийн хэргийг шийдвэрлэж, 1 хэргийн үлдэгдэлтэй байна. 

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

2016 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх нь 2016 оны 02 дугаар сарын 22-ны байдлаар 8 эрүүгийн хэргийг эцэслэн шийдвэрлэж 11 хэргийн үлдэгдэлтэй байна. 

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 1 дүгээр сарын эрүүгийн хэргийн шүүн таслах ажлын товч мэдээ

2016 оны 1 дүгээр сарын эрүүгийн хэргийн шүүн таслах ажлын товч мэдээ

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх нь 2016 оны 01 дүгээр сарын 22-ны байдлаар 4   эрүүгийн хэргийг эцэслэн шийдвэрлэж 6 хэргийн үлдэгдэлтэй байна. 

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 11 дүгээр сарын эрүүгийн хэргийн шүүн таслах ажлын товч мэдээ

2015 оны 11 дүгээр сарын эрүүгийн хэргийн шүүн таслах ажлын товч мэдээ

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх нь 2015 оны 11 дүгээр сарын 20-ны байдлаар 115   эрүүгийн хэргийг эцэслэн шийдвэрлэж 2 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 3 дугаар улирлын шүүн таслах ажлын мэдээ

Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 3 дугаар улирлын шүүн таслах ажлын мэдээ

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх нь 2015 оны 09 дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар 96   эрүүгийн хэрийг эцэслэн шийдвэрлэж 8 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 8 дугаар сарын эрүүгийн хэргийн шүүн таслах ажлын товч мэдээ

2015 оны 8 дугаар сарын эрүүгийн хэргийн шүүн таслах ажлын товч мэдээ

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх нь 2015 оны 08 дугаар сарын 20-ны байдлаар 92 эрүүгийн хэрийг эцэслэн шийдвэрлэж 11 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 7 дугаар сарын шүүн таслах ажлын товч мэдээ

Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 7 дугаар сарын шүүн таслах ажлын товч мэдээ

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхнь 2015 оны 07 дугаар сарын 20-ны байдлаар 81   эрүүгийн хэрийг эцэслэн шийдвэрлэж 16 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ӨМНӨХ ДАРААХ