2015 оны 08 сарын 07-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

2015 оны 08 сарын 07-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 145 дугаар зүйлийн 145.2-т зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Г.Наранбаатар, С.Мөнх-Эрдэнэ нарт холбогдох хэргийг хянан

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 08 сарын 05-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

2015 оны 08 сарын 05-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 145 дугаар зүйлийн 145.2, мөн хуулийн 147 дугаар зүйлийн 147.2-т зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Б.Батбаяр, Ч.Батхуяг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 7 сарын 31-ний өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

2015 оны 7 сарын 31-ний өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 145 дугаар зүйлийн 145.2-т зааснаар Г.Наранбаатар, С.Мөнх-Эрдэнэ нарт холбогдох хэргийг хянан хэлэлцээд, хэргийг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 7 сарын 30-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

2015 оны 7 сарын 30-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 181 дүгээр зүйлийн 181.2.1-т зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн шүүгдэгч Г.Бат-Оргил, М.Мөнхзаяа нарт холбогдох хэргийг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 7 сарын 29-ний өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

2015 оны 7 сарын 29-ний өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 100 дугаар зүйлийн 100.1-т зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Ш.Доржготовт холбогдох хэргийг хянан хэлэцээд, Эрүүгийн

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 7 сарын 28-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

2015 оны 7 сарын 28-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 215 дугаар зүйлийн 215.3-т зааснаар  яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Б.Доржид  холбогдох хэргийг хянан хэлэлцээд,

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 7 сарын 27-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

2015 оны 7 сарын 27-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 100 дугаар зүйлийн 100.1-т зааснаар  яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Ш.Доржготовт  холбогдох хэргийг хянан хэлэлцээд,

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 7 сарын 22-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

2015 оны 7 сарын 22-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 215 дугаар зүйлийн 215.2-т зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн О.Отгон-Эрдэнэ, Б.Гүржав, мөн хуулийн 22 дугаар зүйлийн

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 7 сарын 21-ний өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

2015 оны 7 сарын 21-ний өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 215 дугаар зүйлийн 215.2, 216.2, 222.2-т зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Б.Болдбаатар, Т.Цэвэгдорж нарт холбогдох

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 7 сарын 20-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

2015 оны 7 сарын 20-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

1. Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 99 дүгээр зүйлийн 99.1-т зааснаар яллагдагчаар татах тогтоол баталж ирүүлсэн М.Отгондаш, Насанмөнх нарт холбогдох хэргийг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ