2016 оны 09 сарын 19-ний өдрийн Сум дундын шүүхийн Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 09 сарын 19-ний өдрийн Сум дундын шүүхийн Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас ирүүлсэн Эрүүгийн хуулийн 181 дүгээр зүйлийн 181.2.1, 181.2.5.-т зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Ч.Энрхэмбаяр, З.Алтаншагай нарт холбогдох хэргийг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 09 сарын 15-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 09 сарын 15-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас ирүүлсэн Эрүүгийн хуулийн 99 дүгээр зүйлийн 99.1-т зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Ч.Нямлхагавад холбогдох хэргийг хэлэлцээд, шүүгдэгч Ч.Нямлхагвын хэргийг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 09 сарын 09-ний өдрийн Сум дундын шүүхийн Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 09 сарын 09-ний өдрийн Сум дундын шүүхийн Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас ирүүлсэн Эрүүгийн хуулийн 215 дугаар зүйлийн 215.3-д зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Э.Эрдэнэчимэгт холбогдох хэргийг хэлэлцээд, шүүгдэгч Э.Эрдэнэчимэгийг тээврийн

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 09 сарын 08-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 09 сарын 08-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас ирүүлсэн Эрүүгийн хуулийн 99 дүгээр зүйлийн 99.1-д зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн М.Баярсайханд холбогдох хэргийг хэлэлцээд, шүүгдэгч хохирогчтой сайн дураараа

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 09 сарын 07-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 09 сарын 07-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас ирүүлсэн Эрүүгийн хуулийн 147 дугаар зүйлийн 147.2-т зааснаар ял шийтгэгдсэн ялтан Ч.Батхуягийн эдлээгүй үлдсэн хорих ялыг хугацааны өмнө тэнсэн суллах тухай материалыг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 09 сарын 02-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 09 сарын 02-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 215 дугаар зүйлийн 215.2-т зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн шүүгдэгч Д.Цогтгэрэлд холбогдох хэргийг хэлэлцээд, шүүгдэгч

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 08 сарын 31-ний өдрийн Сум дундын шүүхийн Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 08 сарын 31-ний өдрийн Сум дундын шүүхийн Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 145 дугаар зүйлийн 145.2-т зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн насанд хүрээгүй шүүгдэгч Б.Баттөмөр, шүүгдэгч М.Сэргэлэн нарт

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 08 сарын 30-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 08 сарын 30-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 215 дугаар зүйлийн 215.2-т зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Г.Мөнгөнсүхэд холбогдох хэргийг хэлэлцээд, Г.Мөнгөнсүхийг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 08 сарын 25-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 08 сарын 25-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 145 дугаар зүйлийн 145.2-т зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Б.Батхүү, Б.Давааням, Э.Рагчаадорж, Б.Нямбуудорж, Б.Энхсайхан

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 08 сарын 03-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 08 сарын 03-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 126 дугаар зүйлийн 126.2.3, 126.2.4, 126.2.5-д зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Б.Ганбаатарт холбогдох хэргийг хэлэлцээд,

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ