2016 оны 03 сарын 22-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

2016 оны 03 сарын 22-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн прокурорын газраас Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 268 дугаар зүйлийн 268.2-т зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Д.Батхүрэл, мөн хуулийн 269 дүгээр зүйлийн 269.1-д зааснаар яллах  

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 03 сарын 21-ний өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

2016 оны 03 сарын 21-ний өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 213 дугаар зүйлийн 213.1-т зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Э.Ренчинмөнхөд холбогдох эрүүгийн хэргийг хянан хэлэлцээд

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 03 сарын 14-ний өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

2016 оны 03 сарын 14-ний өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн прокурорын газраас Эрүүгийн хуулийн 91 дүгээр  зүйлийн 91.2.2, 91.2.6, 91.2.11, 91.2.12, 91.2.15-д зааснаар хэсэгт зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Г.Золбаяр, А.Өлзий-Орших,

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 03 сарын 01-ний өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

2016 оны 03 сарын 01-ний өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 213 дугаар зүйлийн 213.1-д зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Б.Батбямбад холбогдох эрүүгийн хэргийг хянан хэлэлцээд,

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 02 сарын 29-ний өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

2016 оны 02 сарын 29-ний өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 94 дүгээр зүйлийн 94.1-д зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Я.Тойгонбаатарт холбогдох эрүүгийн хэргийг хянан хэлэлцээд,

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 02 сарын 26-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

2016 оны 02 сарын 26-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 94 дүгээр зүйлийн 94.1-т зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Г.Одгэрэлд холбогдох эрүүгийн хэргийг хянан хэлэлцээд,

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 02 сарын 24-ний өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

2016 оны 02 сарын 24-ний өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 216 дугаар зүйлийн 216.2-т зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Ц.Батсайханд холбогдох эрүүгийн хэргийг хянан хэлэлцээд

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 02 сарын 23-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

2016 оны 02 сарын 23-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 145 дугаар зүйлийн 145.2-т зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Б.Барсболдод холбогдох эрүүгийн хэргийг хянан хэлэлцээд

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 02 сарын 22-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

2016 оны 02 сарын 22-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

1. Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 215 дугаар зүйлийн 215.2-т зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Ч.Оюунсүрэнд холбогдох эрүүгийн хэргийг хянан хэлэлцэх шүүх

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 02 сарын 19-ний өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

2016 оны 02 сарын 19-ний өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн прокурорын газраас Эрүүгийн хуулийн 91 дүгээр  зүйлийн 91.2.2, 91.2.6, 91.2.11, 91.2.12, 91.2.15-д зааснаар хэсэгт зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Г.Золбаяр, А.Өлзий-Орших,

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ