2015 оны 10 сарын 26-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

2015 оны 10 сарын 26-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 126 дугаар зүйлийн 126.2.3, 126.2.4-т зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Б.Батболд, Б. Ганбаатар нарт холбогдох хэргийг хянан

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 10 сарын 19-ний өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

2015 оны 10 сарын 19-ний өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 215 дугаар зүйлийн 215.2-т зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Г.Бат-Эрдэнэд холбогдох хэргийг хянан хэлэлцээд

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 10 сарын 15-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

2015 оны 10 сарын 15-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 181 дүгээр зүйлийн 181.2.1-д зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Б.Мөнхбатад холбогдох хэргийг хянан хэлэлцээд

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 10 сарын 14-ний өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

2015 оны 10 сарын 14-ний өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 181 дүгээр зүйлийн 181.2.1-д зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Б.Баттөрд холбогдох хэргийг хянан хэлэлцээд хэргийн

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 09 сарын 21-ний өдрийн Эрүүгийн хэргийн тойм

2015 оны 09 сарын 21-ний өдрийн Эрүүгийн хэргийн тойм

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар аймгийн Прокурорын газраас Эрүүгийн хуулийн 145 дугаар зүйлийн 145.2-т зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн О.Амарбат, Ц.Эрдэнэбат, Д.Мөнхбаатар нарт холбогдох хэргийг хэлэлцэж хэргийг нэмэлт мөрдөн

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 09 сарын 17-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

2015 оны 09 сарын 17-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

1. Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 215 дугаар зүйлийн 215.2-т зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Н.Октябрьт холбогдох хэргийг хянан хэлэлцээд хэргийг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 09 сарын 16-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

2015 оны 09 сарын 16-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

1. Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 145 дугаар зүйлийн 145.2-т зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Н.Наранбат, Б.Баянмөнх, Б.Пүрэвжав нарт холбогдох хэргийг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 09 сарын 15-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

2015 оны 09 сарын 15-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 213 дугаар зүйлийн 213.1-т зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Г.Отгонбаатарт холбогдох хэргийг хянан хэлэлцээд

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 09 сарын 15-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

2015 оны 09 сарын 15-ны өдрийн эрүүгийн хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 213 дугаар зүйлийн 213.1-т зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Г.Отгонбаатарт холбогдох хэргийг хянан хэлэлцээд

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015.09.14-ний өдрийн Эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

2015.09.14-ний өдрийн Эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар шүүгдэгч Н.Октябрьт холбогдох эрүүгийн хэргийг хэлэлцэх шүүх хуралдааныг 2015 оны 09 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09.00 цагт хэлэлцэхээр хойшлуулав.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ