Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.04.03-наас 2017.04.07-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.04.03-наас 2017.04.07-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2017 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр                 Даваа гараг 10:00 цагт /Б танхим/  1.Шүүгдэгч: Б.Ганболд    Зүйл анги: Эрүүгийн хуулийн 145.1    Хохирогч: С.Дорждэрэм    Өмгөөлөгч: Т.Хүдэр    Улсын яллагч:

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.03.27-ноос 2017.03.31-ний өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.03.27-ноос 2017.03.31-ний өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2017 оны 03 дугаар сарын 29-ны өдөр                              Лхагва гараг 09:00 цагт  1.Шүүгдэгч: А.Хонгорзул    Зүйл анги: Эрүүгийн хуулийн 145.2    Хохирогч: Т.Гуацэцэг    Улсын

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.03.20-ноос 2017.03.24-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.03.20-ноос 2017.03.24-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2017 оны 03 дугаар сарын 24-ны өдөр                              Баасан гараг 09:00 цагт  1.Шүүгдэгч: Э.Мягмардорж    Зүйл анги: Эрүүгийн хуулийн 99.1    Хохирогч: Ш.Эрдэнэхуяг    Улсын

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.03.20-ноос 2017.03.24-ний өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх эрүүгийн хэрэг

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.03.20-ноос 2017.03.24-ний өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх эрүүгийн хэрэг

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.03.20-ноос 2017.03.24-ний өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх эрүүгийн хэрэг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.03.13-наас 2017.03.17-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.03.13-наас 2017.03.17-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2017 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр Даваа гараг 09:00 цагт 1.Шүүгдэгч: Г.Гомборагчаа Зүйл анги: Эрүүгийн хуулийн 215.4 Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ч.Эрдэнэбат, Мягмаржав Хохирогч: Б.Алтанцэцэг, С.Энхтуяа, Б.Алтанзаяа, М.Отгонтөгс Хохирогчийн өмгөөлөгч: Д.Зулаа Улсын яллагч: Г.Амарсайхан Иргэдийн

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны  шүүхийн 2017.03.06-наас 2017.03.10-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.03.06-наас 2017.03.10-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2017 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр                               Мягмар гараг 09:00 цагт  1.Шүүгдэгч: Ш.Мөнх-Очир    Зүйл анги: Эрүүгийн хуулийн 99.1    Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Т.Хүдэр  

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.02.13-наас 2016.02.17-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.02.13-наас 2016.02.17-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2017 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр                               Даваа гараг 09:00 цагт  1.Шүүгдэгч: Г.Гомборагчаа    Зүйл анги: Эрүүгийн хуулийн 215.4    Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ч.Эрдэнэбат  

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.02.06-наас 2016.02.10-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.02.06-наас 2016.02.10-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2017 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр                               Даваа гараг 09:00 цагт  1.Шүүгдэгч: Ш.Мөнх-Очир    Зүйл анги: Эрүүгийн хуулийн 99.1    Өмгөөлөгч: Т.Хүдэр    Хохирогч:

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.01.30-наас 2016.02.03-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.01.30-наас 2016.02.03-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2017 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр                               Даваа гараг 10:00 цагт  1.Шүүгдэгч: Дэрэмрагчаа    Зүйл анги: Эрүүгийн хуулийн 215.2    Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Х.Эрдэнэбаатар  

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.01.23-наас 2016.01.27-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.01.23-наас 2016.01.27-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.01.23-наас 2016.01.27-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ