Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс 2016 оны 9 сард хийсэн шүүн таслах ажлын мэдээ

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс 2016 оны 9 сард хийсэн шүүн таслах ажлын мэдээ

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс 2016 оны 9 сард хийсэн шүүн таслах ажлын мэдээ

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

2016 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2016 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар 1.000.238.168  төгрөгийн нэхэмжлэлтэй 232 хэргийг хянан шийдвэрлэж 25 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж 44 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Эвлэрүүлэн зуучлагч Ц.Энх-Амар орон нутгийн телевизэд мэдээлэл хийлээ.

Эвлэрүүлэн зуучлагч Ц.Энх-Амар орон нутгийн телевизэд мэдээлэл хийлээ.

  Эвлэрүүлэн зуучлагч Ц.Энх-Амар орон нутгийн телевизэд мэдээлэл хийлээ.   

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ