2016 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

2016 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2016 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар 223.899.354 төгрөгийн нэхэмжлэлтэй 65 хэргийг хянан шийдвэрлэж 5 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж 48 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
1-р сарын шүүх таслах ажлын товч мэдээлэл

1-р сарын шүүх таслах ажлын товч мэдээлэл

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2016 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн байдлаар 21.365.549,86  төгрөгийн нэхэмжлэлтэй 41 хэргийг хянан шийдвэрлэж 2 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж 46 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
11 сарын шүүн таслах ажлын мэдээ

11 сарын шүүн таслах ажлын мэдээ

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь  2015 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар 565 нэхэмжлэл, хүсэлт хүлээн авснаас 87 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж 1.110.509.730  төгрөгийн нэхэмжлэлтэй 412 хэргийг хянан шийдвэрлэж 109 хэргийн үлдэгдэлтэй

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015.11.02-ноос 2015.11.06-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэрэг

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015.11.02-ноос 2015.11.06-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэрэг

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015.11.02-ноос 2015.11.06-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэрэг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 09 сарын шүүн таслах ажлын мэдээ

Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 09 сарын шүүн таслах ажлын мэдээ

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2015 оны 09 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар иргэний 71 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж 716.694.524  төгрөгийн нэхэмжлэлтэй 354 хэргийг хянан шийдвэрлэж 45 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 8 дугаар сарын иргэний хэргийн шүүн таслах ажлын товч мэдээ

2015 оны 8 дугаар сарын иргэний хэргийн шүүн таслах ажлын товч мэдээ

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2015 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар иргэний 55 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж 559.917.830  төгрөгийн нэхэмжлэлтэй 310 хэргийг хянан шийдвэрлэж 34 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 7 дугаар сарын шүүн таслах ажлын товч мэдээ

Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 7 дугаар сарын шүүн таслах ажлын товч мэдээ

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2015 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар иргэний 50 нэхэмжлэлийг хуулинд заасан үндэслэлээр хүлээн авахаас татгалзаж 619.473.630  төгрөгийн нэхэмжлэлтэй 270 хэргийг хянан шийдвэрлэж 59 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн  4-р сарын шүүн таслах ажлын товч мэдээлэл

Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 4-р сарын шүүн таслах ажлын товч мэдээлэл

Сум дундын 19 дүгээр шүүх нь 2015 оны 04 дүгээр сарын 22-ны байдлаар 52  эрүүгийн хэрийг эцэслэн шийдвэрлэж 5 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ