СУМ ДУНДЫН 19 ДҮГЭЭР ШҮҮХИЙН 3-Р САРЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

СУМ ДУНДЫН 19 ДҮГЭЭР ШҮҮХИЙН 3-Р САРЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

2015 оны 03 дугаар сарын 23-ны байдлаар Сум дундын 19 дүгээр шүүх нь 2015 оны 03 дугаар сарын 23-ны байдлаар 49 хүнд холбогдох 43 эрүүгийн хэрэг шийдвэрлэсэн байна.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 1-р сарын шүүн таслах ажлын товч мэдээлэл

Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 1-р сарын шүүн таслах ажлын товч мэдээлэл

Сум дундын 19 дүгээр шүүх нь 2015 оны 01 дүгээр сарын байдлаар эрүүгийн 17 хүнд холбогдох 17 хэргийг шийдвэрлэжээ.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2-р сарын шүүн таслах ажлын товч мэдээлэл

Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2-р сарын шүүн таслах ажлын товч мэдээлэл

Сум дундын 19 дүгээр шүүх нь 2015 оны 02 дугаар сарын 23-ны байдлаар 31 хүнд холбогдох 28 эрүүгийн хэрэг шийдвэрлэсэн байна.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ӨМНӨХ ДАРААХ