Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015.11.19-ний өдрийн тойм

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015.11.19-ний өдрийн тойм

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015.11.19-ний өдрийн тойм

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн   шүүх хуралдааны тойм

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 11 сарын 04-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 11 сарын 04-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 11 сарын 04-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 10 сарын 26-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 10 сарын 26-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1. Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Г.Эрдэнэцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, С.Энхбаярт холбогдох "гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн асрамж, тэтгэлэг тогтоолгох, цалингийн зээл 1.164.464 / нэг сая нэг зуун жаран мянга дөрвөн зуун жаран дөрөв / төгрөг гаргуулах”

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 10 сарын 05-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 10 сарын 05-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

 Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Д.Өргөнбаярын нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагын хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 09 сарын 29-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 09 сарын 29-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Л.Нэргүйн нэхэмжлэлтэй "хамтын амьдралтай байсныг тогтоолгох”  тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагын хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 09 сарын 25-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 09 сарын 25-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1.    Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Б.Сугарын нэхэмжлэлтэй "хамтын амьдралтай байсныг тогтоолгох”  тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагын хангаж шийдвэрлэв. 2.    Сүхбаатар аймаг дахь

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 09 сарын 24-ний өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 09 сарын 24-ний өдрийн иргэний хэргийн тойм

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Д.Өлзиймөнхийн нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал тогтоолгох”  тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагын хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 09 сарын 16-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 09 сарын 16-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Д.Оюунчимэгийн нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал тогтоолгох”  тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагын хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 09 сарын 08-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 09 сарын 08-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Н.Отгонбаярын нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал тогтоолгох”  тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагын хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ