2015 оны 09 сарын 07-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 09 сарын 07-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1. Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Ж.Батхүрэлийн нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал тогтоолгох”  тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 09 сарын 03-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 09 сарын 03-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1. Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Т.Амаасүрэнгийн нэхэмжлэлтэй Ш.Доржготовт холбогдох "гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох, цалингийн зээл төлүүлэх”  тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд шүүх хуралдааныг нэхэмжлэгчийн

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 09 сарын 02-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 09 сарын 02-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1. Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Д.Улаанхүүхэний нэхэмжлэлтэй Ш.Батсүрэнд холбогдох "гэрлэлт цуцлуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагын хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 09 сарын 01-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 09 сарын 01-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Д.Даланбаярын нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал” тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 08 сарын 31-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 08 сарын 31-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар "Д.Жавзмаагийн нэхэмжлэлтэй "Орон сууцны өмчлөгч мөн болохыг тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагын хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 08 сарын 28-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 08 сарын 28-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Ш.Одсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал” тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагын хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 08 сарын 27-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 08 сарын 27-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1. Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Л.Чулуунбаатарын нэхэмжлэлтэй Уулбаян сумын Ерөнхий боловсролын сургуульд холбогдох "ажилд эргүүлэн томилуулж, ажилгүй байсан хугацааны 1.401.873 төгрөг гаргуулах”  тухай иргэний хэргийг эвлэрлийн

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 08 сарын 26-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 08 сарын 26-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1. Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар О.Амартайвангийн нэхэмжлэлтэй "төрсөн он зөвтгүүлэх” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагын хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 08 сарын 25-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 08 сарын 25-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1. Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар С.Алтангэрэлийн нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал” тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагын хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 08 сарын 21-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 08 сарын 21-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1. Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Х.Даваадоржийн нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал” тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагын хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ