2015 оны 08 сарын 18-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 08 сарын 18-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1. Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар В.Бямбаа нэхэмжлэлтэй, "ажиллаж байсан байдал” тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 08 сарын 19-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 08 сарын 19-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1. Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Г.Өлзиймаагийн нэхэмжлэлтэй, М.Түвшинбаярт холбогдох нэхэмжлэлтэй "гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох, 248 толгой мал буюу 48 сая төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд,

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 08 сарын 14-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 08 сарын 14-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1. Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Нийгмийн даатгалын хэлтсийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч "Дайчинсүх” ХХК-нд холбогдох  "4.104.385 төгрөг” гаргуулах тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан нэхэмжлэгчийн хүсэлтээр хойшилсон.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 08 сарын 13-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 08 сарын 13-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1. Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Ш.Аврагын нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал” тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 08 сарын 12-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 08 сарын 12-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1. Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар О.Дуламжавын нэхэмжлэлтэй "хөдөлмөрийн дэвтрийн жинхэнэ эзэмшигч мөн  болох”-ыг тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 08 сарын 11-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 08 сарын 11-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1. Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар С.Эрдэнэсүхийн нэхэмжлэлтэй "хамтын амьдралтай байсныг” тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 08 сарын 10-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 08 сарын 10-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1. Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Г.Чулууны нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал” тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 08 сарын 07-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 08 сарын 07-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1. Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Д.Түвшинжаргалийн нэхэмжлэлтэй "хөдөлмөрийн дэвтрийн жинхэнэ эзэмшигч мөн  болох”-ыг тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 7 сарын 29-ний өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 7 сарын 29-ний өдрийн иргэний хэргийн тойм

1. Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар М.Баярсайханы нэхэмжлэлтэй "Ажилласан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 7 сарын 28-ний өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 7 сарын 28-ний өдрийн иргэний хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар нэхэмжлэгч Т.Шинэхүү, хариуцагч  "Дарцагт-Овоо” ХХК-ны захирал А.Чулуунбаатар нарт холбогдох "129.960.000 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, зохигчидын эвлэрлийг баталж хэргийг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ