2015 оны 7 сарын 27-ний өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 7 сарын 27-ний өдрийн иргэний хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Н.Оюунсоёмбын нэхэмжлэлтэй, Ч.Бямбарагчаад холбогдох "Хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 7 сарын 24-ний өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 7 сарын 24-ний өдрийн иргэний хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Д.Наранцэцэгийн нэхэмжлэлтэй "Ажилласан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 7 сарын 23-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 7 сарын 23-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Ц.Гантулгын нэхэмжлэлтэй "Ажилласан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 7 сарын 20-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 7 сарын 20-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Өлзийхутаг, Ө.Өлиймөнх нарын нэхэмжлэлтэй, Б.Гансэлэм, Б.Батцэцэг нарт холбогдох "Бэлэглэлийн гэрээг хүчингүй болгуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 7 сарын 09-ний өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 7 сарын 09-ний өдрийн иргэний хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар М.Ганхуягийн нэхэмжлэлтэй "Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 7 сарын 08-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 7 сарын 08-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Д.Ядамсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй "Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 7 сарын 07-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 7 сарын 07-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Баярмаагийн нэхэмжлэлтэй "Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 7 сарын 06-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 7 сарын 06-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Б.Баатархүүгийн нэхэмжлэлтэй "Ажилласан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 7 сарын 3-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2015 оны 7 сарын 3-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Б.Оюуны нэхэмжлэлтэй "Ажилласан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 7 сарын 2-ны өдрийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2015 оны 7 сарын 2-ны өдрийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Б.Нарангэрэлийн нэхэмжлэлтэй, У.Ганбаярт холбогдох "Гэрэлэлт цуцлуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд, хэргийг түдгэлзүүлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ