2018 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2018 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1. Т.Мөнгөнчимэгийн хүсэлттэй "ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135 дугаар зүйлийн 135.2.6 дахь хэсэгт зааснаар Нямбуу овогт Тогоочийн Мөнгөнчимэг нь  1984 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 1990 оныг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Б.Жаргалбаатарын нэхэмжлэлтэй, Б.Энхтөрд холбогдох "Энхтөрийн эцэг байх эрхийг хасуулах, Э.Түвшинбаярын асран хамгаалагчийг тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд Б.Энхтөрийн эцэг байх эрхийг хасаж, Түвшинбаярын асран хамгаалагчаар Б.Жаргалбаатарыг тогтоож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Б.Н-ийн нэхэмжлэлтэй, Б.Ц-д холбогдох "эцэг тогтоолгож, хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох”тухай иргэний хэргийг хянан Гэр бүлийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1, 23.2 -д заасныг баримтлан Н.Б-н эцэг нь Б.Ц мөн болохыг тогтоож, Гэр бүлийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.1, 40.1.2-т зааснаар

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Г.Э-ийн нэхэмжлэлтэй, Б.Э-д холбогдох "гэрлэлт цуцлуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд  Гэр бүлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 дэх хэсэгт зааснаар Б.Э, Г.Энхзаяа нарын гэрлэлтийг цуцалж, зохигчид хүүхдийн асрамж болон эд хөрөнгийн талаар маргаангүй, хүүхдийн тэтгэлэг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Ч.Сүхийн нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд  Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 133 дугаар зүйлийн 133.1, 133.1.1, 135 дугаар зүйлийн 135.2.6 дахь хэсэгт заасныг баримтлан нэхэмжлэгч Хатгин овогт Чойжидын Сүх нь 1975 оны 04

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. "Шунхлай говь” ХХК-ний нэхэмжлэлтэй, "Дарьганга-Өртөө” хоршоонд холбогдох "зээлээр худалдан авсан шатахууны үндсэн төлбөр 6,900,000 төгрөг, алданги 3,450,000 төгрөг, нийт 10,350,000 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд . Иргэний хуулийн 262 дугаар зүйлийн 262.1, 232 дугаар

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Ч.Ургамалцэцэгийн нэхэмжлэлтэй "Г.Цогтсайханы ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 133 дугаар зүйлийн 133.1, 133.1.1, 135 дугаар зүйлийн 135.2.6 дахь хэсэгт заасныг баримтлан талийгаач Гунаажавын Цогтсайхан нь

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Д.Болортуяагийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн Хөгжимт жүжгийн театрын дарга Батсайханд холбогдох "ажилд эгүүлэн тогтоолгож, ажилгүй байсан хугацааны цалин гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 128 дугаар зүйлийн 128.1.2-т зааснаар нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Д.Улаанхүүхэний нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын тамгын газарт холбогдох "ажилд эгүүлэн тогтоолгож, ажилгүй байсан хугацааны цалин гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хариуцагчийн гаргасан хүсэлтийг хангаж, шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Ө.М-ийн нэхэмжлэлтэй, Г.А-нд холбогдох "эцэг тогтоолгож, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд Гэр бүлийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэгт зааснаар М.Б, М.Э нарын эцэг нь Г.А мөн болохыг тогтоож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ