2017 оны 03 дугаар сарын 31-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 03 дугаар сарын 31-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

С.Цэрэнгийн нэхэмжлэлтэй, Ч.Амарбаатарт холбогдох "гэрлэлт цуцлуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд С.Цэрэн, Ч.Амарбаатар нарын гэрлэлтийг цуцалж,  зохигчдын охин А.Энх-Учралыг эх С.Цэрэнгийн асрамжид үлдээв. 

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. П.Хүнбишийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Б.Даваадоржид холбогдох "эцэг тогтоолгож, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд Гэр бүлийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэгт заасныг баримтлан Х.Шинэбаярын эцэг нь Б.Даваадорж мөн болохыг тогтоож, Гэр бүлийн тухай

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Д.Байгалмаагийн нэхэмжлэлтэй "хөдөлмөрийн дэвтрийн эзэмшигч мөн болохыг тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд Догойнэрэнгийн Алтанцэцэг гэсэн нэрийг нь баллаж Байгалмаа гэж засварласан хөдөлмөрийн дэвтрийн жинхэнэ эзэмшигч нь Догойнэрэнгийн Байгалмаа мөн болохыг тогтоож, нэхэмжлэлийн

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Д.Явуухунгийн нэхэмжлэлтэй, Л.Ганбаярт холбогдох "гэрлэлт цуцлуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд Л.Ганбаяр, Д.Явуухун нарын гэрлэлтийг цуцалж,  зохигчдын охин Г.Мичидмааг эцэг Л.Ганбаярын асрамжид үлдээв. 

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Д.Энх-Амгалангийн нэхэмжлэлтэй, Б.Болор-Эрдэнэд холбогдох "гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн асрамж тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд Д.Энх-Амгалан, Б.Болор-Эрдэнэ нарын гэрлэлтийг цуцалж, Э.Энхрий, Э.Эмүжин нарыг эцэг Д.Энх-Амгалангийн асрамжид хэвээр үлдээж, эд хөрөнгийн маргаангүй

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Үлтанигдахын нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 02 дугаар сарын 14-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 02 дугаар сарын 14-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Ж.Будын нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ