2017 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1.    Д.Мөнгөөгийн хүсэлттэй "ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.01.16-наас 2017.01.20-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.01.16-наас 2017.01.20-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2017 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр                            Даваа гараг 14:00 цагт 1. Нэхэмжлэгч: Г.Мөнбат     Хариуцагч: Б.Одончимэг     Нэхэмжлэлийн утга: Гэрлэлт цуцлуулах тухай     Шүүгч:

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 01 дугаар сарын 06-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 01 дугаар сарын 06-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Г.Мөнгөнцэцэгийн нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 01 дугаар сарын 04-ний өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 01 дугаар сарын 04-ний өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Ж.Даваагийн нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэв

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 01 дугаар сарын 03-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 01 дугаар сарын 03-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Н.Үржинхүүгийн нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 01 дугаар сарын 02-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 01 дугаар сарын 02-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Ц.Жанцангийн нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. С.Оросжаргалын нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Д.Ганбаатарын нэхэмжлэлтэй М.Төмөрчулуунд холбогдох "500,000 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Г.Ганболорын нэхэмжлэлтэй Э.Ган-Эрдэнэд холбогдох "гэрлэлт цуцлуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ