2016 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Г.Сүхбаатарын нэхэмжлэлтэй  "ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1.Баруун-Урт сумын Ардчилсан намын нэхэмжлэлтэй, Баруун-Урт сумын Сонгуулийн хороонд холбогдох "Сонгуулийн хорооны 2016 оны 9 дүгээр сарын 06-ны өдрийн Нэр дэвшигчдийг бүртгэх тухай 01 дүгээр тогтоолын хавсралт дахь иргэн П.Уянгад холбогдох хэсгийг хүчингүй болгуулах” тухай захиргааны хэргийг хянан

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Д.Монхооны нэхэмжлэлтэй  "ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Ө.Батсайханы нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн Засаг дарга асан Ж.Батсуурь, Сүхбаатар аймгийн Засаг дарга З.Энхтөр нарт холбогдох "нэр төр, алдар хүнд, эд хөрөнгөнд учруулсан гэм хорын хохирол 148,938,160 / нэг зуун дөчин найман сая есөн зуун найман мянга нэг зуун жар / төгрөг гаргуулах”

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Ц.Баясмаагийн нэхэмжлэлтэй, О.Манлайбаатар холбогдох "гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 09 сарын 13-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 09 сарын 13-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Б.Нарангэрэлийн нэхэмжлэлтэй А.Аваргад холбогдох "хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1.    Г.Нинаагийн нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Ж.Батцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Д.Ганбаатарт холбогдох "гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн асрамж, тэтгэлэг тогтоолгох, дундын эд хөрөнгө гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 09 сарын 05-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 09 сарын 05-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Ө.Батсайханы нэхэмжлэлтэй, Ж.Батсуурьт холбогдох "нэр төр, алдар хүнд, эд хөрөнгөнд учруулсан гэм хорын хохирол 148.263.620 / нэг зуун дөчин найман сая хоёр зуун жаран гурван мянга зургаан зуун хорь / төгрөг гаргуулах”  тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэгч болон түүний

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 08 сарын 31-ний өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 08 сарын 31-ний өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Ш.Эрдэнэтуяагийн нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ