2016 оны 07 дугаар сарын 19-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2016 оны 07 дугаар сарын 19-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1. А.Болортуяагийн нэхэмжлэлтэй, Ш.Эрдэнэбатад холбогдох "гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах” иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв. 

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2016 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1.Б.Одсүрэнгийн ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв. 

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1. П.Түвшинтөгсийн ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв. 

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2016 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1. Ж.Баяраагийн ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв. 

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн иргэний хэргийн тойм

2016 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн иргэний хэргийн тойм

1. Д.Батчимэгийн нэхэмжлэлтэй, Бямбадоржид холбогдох гэрлэлт цуцлуулж хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв. 

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн иргэний хэргийн тойм

2016 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн иргэний хэргийн тойм

1. Г.Оргойгийн ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв. 

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 06 сарын 27-ны өдрийн иргэний  хэргийн тойм

2016 оны 06 сарын 27-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1.Ц.Алтантовчийн нэхэмжлэлтэй, Г.Цогтбаатарт "Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн асрамж тогтоож, тэтгэлэг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэв. Шийдвэрт: Гэр бүлийн тухай хуулийн 14 дугаар зүйлийн 14.1-д заасныг баримтлан Балжир овгийн Цэрэндоржийн Алтантовч, Авга овогт Ганхүрэлийн Цогтбаатар

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2016 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1. Г.Одбаярын нэхэмжлэлтэй,О.Энхбаярт холбогдох "96.794.750 / ерэн зургаан сая долоон зуун ерэн дөрвөн мянга долоон зуун тавь / төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2016 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1. Г.Солонгын нэхэмжлэлтэй, Ш.Мөнхбаярт холбогдох "гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн асрамж, тэтгэлэг тогтоолгох, хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгө гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцэх шүүх хуралдааныг 2016 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 10 цаг 00 минут хүртэл хугацаагаар хойшлуулав.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 06 дугаар сарын 14-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

2016 оны 06 дугаар сарын 14-ны өдрийн иргэний хэргийн тойм

1. Төрийн банкны нэхэмжлэлтэй "Б.Бямбасүрэн, хамтран зээлдэгч С.Мөнхцэцэг нарыг эрэн сурвалжлуулах” тухай иргэний хэргийг хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ