2017 оны 01 дугаар сарын 17-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 01 дугаар сарын 17-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1.Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын хэлтсийн нэхэмжлэлтэй, Л.Гансүхэд холбогдох "нийгмийн даатгалын санд учруулсан гэм хорын хохирол 8,820,900 / найман сая найман зуун хорин мянга ёсөн зуу / төгрөг гаргуулах гаргуулах” тухай иргэний хэргий хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 01 дугаар сарын 16-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 01 дугаар сарын 16-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Г.Мөнхбатын нэхэмжлэлтэй, Б.Одончимэгт холбогдох "гэрлэлт цуцлуулах”, Б.Одончимэг нэхэмжлэлтэй, Г.Мөнхбатар холбогдох "ланд-80” машины үнэ 16 сая төгрөгний тал хувийг гаргуулах” тухай сөрөг нэхэмжлэлтэй иргэний хэргий хянан хэлэлцээд нэхэмжлэгчидийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 01 дугаар сарын 12-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 01 дугаар сарын 12-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Р.Энхтуяагийн нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэв

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 01 дугаар сарын 11-ний өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 01 дугаар сарын 11-ний өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Ш.Жүндэрийн нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 01 дугаар сарын 10-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 01 дугаар сарын 10-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Р.Энхтуяагийн нэхэмжлэлтэй "хөдөлмөрийн дэвтрийн жинхэнэ эзэмшигч тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 01 дугаар сарын 09-ний өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 01 дугаар сарын 09-ний өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1.Л.Амгаланбаатарын хүсэлттэй "ажиллаж байсан байдал тогтоолгох, Сүхбаатар аймгийн архивын тасгийн 2016 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 281/15 тоот лавлагааны жинхэнэ эзэмшигч болохоо тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэв

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.01.09-нөөс 2017.01.13-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.01.09-нөөс 2017.01.13-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2017 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдөр                            Даваа гараг 10:00 цагт 1. Нэхэмжлэгч: Л.Амгаланбаатар     Нэхэмжлэлийн утга: Ажилласан байдал сэргээн тогтоолгох тухай     Шүүгч: Ц.Эрдэнэзуу

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Б.Баярсайханы нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан  шатны шүүхийн 2016.12.05-наас 2016.12.09-ны өдрийн шүүх  хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэрэг

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.12.05-наас 2016.12.09-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэрэг

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.12.05-наас 2016.12.09-ны өдрийн шүүх  хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэрэг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.09.19-өөс 2016.09.23-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэрэг

Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.09.19-өөс 2016.09.23-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэрэг

2016 оны 09 дүгээр сарын 19-ны өдөр                            Даваа гараг 09:00 цагт 1. Нэхэмжлэгч: : Д.Монхоон     Нэхэмжлэлийн утга: Ажилласан байдал сэргээн тогтоолгох тухай     Шүүгч:Ц.Эрдэнэзуу

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ