2017 оны 01 дугаар сарын 31-ний өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 01 дугаар сарын 31-ний өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Ж.Эрдэнэтуяагийн нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 01 дугаар сарын 30-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 01 дугаар сарын 30-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. П.Наранцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Э.Алтанхуягт холбогдох "гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн асрамж, тэтгэлэг тогтоолгох, хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгө хуваарлах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 01 дугаар сарын 26-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 01 дугаар сарын 26-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Б.Гантөмөрийн нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэв

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 01 дугаар сарын 24-ний өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 01 дугаар сарын 24-ний өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Г.Лхагвасүрэнгийн нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 01 дугаар сарын 19-ний өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 01 дугаар сарын 19-ний өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Б.Буянхишигийн нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 01 дугаар сарын 18-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 01 дугаар сарын 18-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Д.Сарангэрэлийн нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.01.30-наас 2017.02.03-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.01.30-наас 2017.02.03-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2017 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр                            Даваа гараг 09:00 цагт 1. Нэхэмжлэгч: П.Наранцэцэг     Хариуцагч: Э.Алтанхуяг     Нэхэмжлэлийн утга: Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн тэтэгэлэг, машин

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 01 дугаар сарын 17-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 01 дугаар сарын 17-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1.Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын хэлтсийн нэхэмжлэлтэй, Л.Гансүхэд холбогдох "нийгмийн даатгалын санд учруулсан гэм хорын хохирол 8,820,900 / найман сая найман зуун хорин мянга ёсөн зуу / төгрөг гаргуулах гаргуулах” тухай иргэний хэргий хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 01 дугаар сарын 16-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 01 дугаар сарын 16-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Г.Мөнхбатын нэхэмжлэлтэй, Б.Одончимэгт холбогдох "гэрлэлт цуцлуулах”, Б.Одончимэг нэхэмжлэлтэй, Г.Мөнхбатар холбогдох "ланд-80” машины үнэ 16 сая төгрөгний тал хувийг гаргуулах” тухай сөрөг нэхэмжлэлтэй иргэний хэргий хянан хэлэлцээд нэхэмжлэгчидийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 01 дугаар сарын 12-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 01 дугаар сарын 12-ны өдрийн Сум дундын шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. Р.Энхтуяагийн нэхэмжлэлтэй "ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэв

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ