Та Та Тунга тэмцээн зохион байгууллаа

Та Та Тунга тэмцээн зохион байгууллаа

authoradmin date25-11-2019, 06:46 categoryМэдээлэл comments0

Та Та Тунга тэмцээн зохион байгууллаа

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Шүүхэд баярлалаа

Шүүхэд баярлалаа

authoradmin date12-11-2019, 01:08 categoryМэдээлэл comments0

Шүүхэд баярлалаа

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сургалт зохион байгууллаа

Сургалт зохион байгууллаа

authoradmin date8-11-2019, 09:56 categoryМэдээлэл comments0

Сургалт зохион байгууллаа

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сургалт зохион байгуулаа

Сургалт зохион байгуулаа

authoradmin date4-11-2019, 06:51 categoryМэдээлэл comments0

Сургалт зохион байгуулаа

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Эвлэрүүлэн зуучлагчид шүүхийн ачааллыг бууруулж байна

Эвлэрүүлэн зуучлагчид шүүхийн ачааллыг бууруулж байна

authoradmin date1-11-2019, 11:06 categoryМэдээлэл comments0

Эвлэрүүлэн зуучлагчид шүүхийн ачааллыг бууруулж байна

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсрууллаа

Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсрууллаа

authoradmin date1-11-2019, 06:45 categoryМэдээлэл comments0

Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсрууллаа

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Аймгийн ГХУСЗ-тэй хамтран сумдад ажиллалаа

Аймгийн ГХУСЗ-тэй хамтран сумдад ажиллалаа

authoradmin date28-10-2019, 05:54 categoryМэдээлэл comments0

Аймгийн ГХУСЗ-тэй хамтран сумдад ажиллалаа

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа

Нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа

authoradmin date28-10-2019, 05:26 categoryМэдээлэл comments0

Нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Шүүхийн захиргааны ажилтнуудын дунд “Ажил мэргэжлийн уралдаан” зохион байгууллаа

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудын дунд “Ажил мэргэжлийн уралдаан” зохион байгууллаа

authoradmin date22-10-2019, 11:23 categoryМэдээлэл comments0

Тус шүүхийн тамгын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу шүүхийн захиргааны ажилтнуудын ажил мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх, Шүүхийн тухай багц хууль, Төрийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ болон ШЕЗ-ийн тогтоол, ШЕЗ-ийн даргын тушаалаар

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ӨМНӨХ ДАРААХ