2017 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. С.Цогтцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, О.Барчидгүнсэлд холбогдох "гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн асрамж, тэтгэлэг тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд Гэр бүлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 дэх хэсэгт зааснаар Барчидгүнсэл, Цогтцэцэг нарын гэрлэлтийг цуцалж, Гэр бүлийн тухай хуулийн 14

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

У.Болдхүүгийн нэхэмжлэлтэй, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  даргад холбогдох "Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/10 тоот тушаалаар ажлаас үндэслэлгүй халагдсаныг тогтоолгож, тус тушаалын хоёрдугаар хавсралтын 7 дахь хэсэгт заасан

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

У.Болдхүүгийн нэхэмжлэлтэй, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  даргад холбогдох "Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/10 тоот тушаалаар ажлаас үндэслэлгүй халагдсаныг тогтоолгож, тус тушаалын хоёрдугаар хавсралтын 7 дахь хэсэгт заасан

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1.Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас Б.Буянхүү, Б.Отгонпүрэв  нарыг хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулах гэмт хэрэг үйлдсэн гэж Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1-т зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Б.Отгонпүрэв, Б.Буянхүү нарт холбогдох хэргийг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

Я.Эрдэнэхүүгийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргад холбогдох "Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн Б/16 дугаар захирамжаар ажлаас үндэслэлгүй чөлөөлснийг тогтоож, ажлын чиг үүрэг хэвээр хадгалагдаж байгаа дотоод ажил

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 08 дугаар сарын 28-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 08 дугаар сарын 28-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1. Н.Очирпүрэвийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын Засаг даргад холбогдох "Онгон сумын Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн Б/14 дүгээр захирамжийг хүчингүй болгуулах, мөн 2017 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн Б/15 тоот захирамжийг хүчингүй болгож, Онгон сумын Засаг даргын

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1.Гэрэлийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын даргад холбогдох "аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 01 дүгээр тушаал, 2017 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 03 дугаар тушаалын З.Гэрэлд холбогдох

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ