2015.03.26-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

2015.03.26-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

1. Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн иргэний шүүх хуралдаанаар Д.Батдуламын нэхэмжлэлтэй Н.Ганболдод холбогдох "Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан.  

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Архив, албан хэргийн хөтлөлтийн талаар сургалт зохион байгууллаа

Архив, албан хэргийн хөтлөлтийн талаар сургалт зохион байгууллаа

authoradmin date27-03-2015, 09:51 categoryМэдээлэл comments0

Тус шүүхийн тамгын газрын 2015 оны 1 дүгээр улиралын төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд 2015 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр Аймгийн архивын тасгийн дарга Г.Нянаг урьж архив, албан хэргийн хөтлөлтийн талаарх сургалтыг шүүгч, ажилчдын дунд явууллаа.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015.03.24-ний өдрийн шүүх хуралдааны тойм

2015.03.24-ний өдрийн шүүх хуралдааны тойм

1. Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн иргэний шүүх хуралдаанаар Ч.Бадамтуяагийн нэхэмжлэлтэй "Хамтын амьдралтай байсан болон хүүхдийн эцэг тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан.  

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015.03.23-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

2015.03.23-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

1. Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн иргэний шүүх хуралдаанаар "Дорнын Мөнх Нар”ХК-ийн нэхэмжлэлтэй Д.Бямбасүрэнд холбогдох "1.200.000 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхээс мэдээлж байна

Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхээс мэдээлж байна

authoradmin date26-03-2015, 09:08 categoryМэдээлэл comments0

Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн  шүүгч Б.Баярцогт шүүхийн 2015 оны 01 дүгээр улирлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу "Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн маргаантай хэргийг шийдвэрлэсэн байдал”-д шүүхийн практик судалгаа хийж шүүгч, ажилтнуудад танилцууллаа.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
СУМ ДУНДЫН 19 ДҮГЭЭР ШҮҮХИЙН 3-Р САРЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

СУМ ДУНДЫН 19 ДҮГЭЭР ШҮҮХИЙН 3-Р САРЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

2015 оны 03 дугаар сарын 23-ны байдлаар Сум дундын 19 дүгээр шүүх нь 2015 оны 03 дугаар сарын 23-ны байдлаар 49 хүнд холбогдох 43 эрүүгийн хэрэг шийдвэрлэсэн байна.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 1 дүгээр улирлын шүүн таслах ажиллагааны товч мэдээлэл

Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 1 дүгээр улирлын шүүн таслах ажиллагааны товч мэдээлэл

2015 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар урьд оны үлдэгдэл хэрэг 3, давж заалдах шатны шүүхээс хүчингүй болж дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан 1 хэрэг, шинээр 4 нэхэмжлэл хүлээн авч 1 нэхэмжлэлийг хуульд заасан үндэслэлээр хүлээн авахаас татгалзаж, 2 хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан шийдвэрлэж, 6

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2014 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан

2014 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан

                                                     

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ