Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.08-ны өдрийн шүүх хурадааны тойм

Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.08-ны өдрийн шүүх хурадааны тойм

Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.08-ны өдрийн шүүх хурадааны тойм

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.11-2015.05.15-ний өдрийг хүртэлх шүүх хуралдааны тов

Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.11-2015.05.15-ний өдрийг хүртэлх шүүх хуралдааны тов

Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.11-2015.05.15-ний өдрийг хүртэлх шүүх хуралдааны тов

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Харилцаа хандлага, ур чадвар сэдвээр сургалт  явууллаа

Харилцаа хандлага, ур чадвар сэдвээр сургалт явууллаа

authoradmin date8-05-2015, 08:35 categoryМэдээлэл comments0

2015 оны 05 сарын 07-ны өдөр  шүүхийн захиргааны болон үйлчилгээний ажилчдад багш Ц.Дэлгэр "Харилцаа хандлага, ур чадвар”  сэдвээр   сургалт явууллаа.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.07-ны өдрийн шүүх хурадааны тойм

Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.07-ны өдрийн шүүх хурадааны тойм

Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.07-ны өдрийн шүүх хурадааны тойм

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.05.07-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.05.07-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.05.07-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.06-ны өдрийн шүүх хурадааны тойм

Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.06-ны өдрийн шүүх хурадааны тойм

Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.06-ны өдрийн шүүх хурадааны тойм

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.05-ны өдрийн шүүх хурадааны тойм

Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.05-ны өдрийн шүүх хурадааны тойм

Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.05-ны өдрийн шүүх хурадааны тойм

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Зүүн бүсийн шүүхүүдийн шүүгч, ажилчдын ажил, мэргэжил, спортын өдөрлөг 2015 тэмцээнд амжилттай оролцлоо

Зүүн бүсийн шүүхүүдийн шүүгч, ажилчдын ажил, мэргэжил, спортын өдөрлөг 2015 тэмцээнд амжилттай оролцлоо

authoradmin date4-05-2015, 11:20 categoryМэдээлэл comments0

Зүүн бүсийн шүүхүүдийн "Шүүгч, ажилчдын ажил мэргэжил, спортын өдөрлөг 2015"  тэмцээнд амжилттай оролцож шилжин явах цомын эзэн боллоо. 

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ