Мод тарилаа.

Мод тарилаа.

authoradmin date11-05-2015, 08:14 categoryМэдээлэл comments0

 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар жил бүрийн тав, аравдугаар сарын хоёр дахь долоо хоногийн Бямба гарагийг "Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр” болгосон.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.08-ны өдрийн шүүх хурадааны тойм

Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.08-ны өдрийн шүүх хурадааны тойм

Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.08-ны өдрийн шүүх хурадааны тойм

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.11-2015.05.15-ний өдрийг хүртэлх шүүх хуралдааны тов

Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.11-2015.05.15-ний өдрийг хүртэлх шүүх хуралдааны тов

Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.11-2015.05.15-ний өдрийг хүртэлх шүүх хуралдааны тов

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Харилцаа хандлага, ур чадвар сэдвээр сургалт  явууллаа

Харилцаа хандлага, ур чадвар сэдвээр сургалт явууллаа

authoradmin date8-05-2015, 08:35 categoryМэдээлэл comments0

2015 оны 05 сарын 07-ны өдөр  шүүхийн захиргааны болон үйлчилгээний ажилчдад багш Ц.Дэлгэр "Харилцаа хандлага, ур чадвар”  сэдвээр   сургалт явууллаа.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.07-ны өдрийн шүүх хурадааны тойм

Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.07-ны өдрийн шүүх хурадааны тойм

Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.07-ны өдрийн шүүх хурадааны тойм

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.05.07-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.05.07-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.05.07-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.06-ны өдрийн шүүх хурадааны тойм

Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.06-ны өдрийн шүүх хурадааны тойм

Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.06-ны өдрийн шүүх хурадааны тойм

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.05-ны өдрийн шүүх хурадааны тойм

Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.05-ны өдрийн шүүх хурадааны тойм

Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.05.05-ны өдрийн шүүх хурадааны тойм

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ