2017 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1. "Шунхлай говь” ХХК-ний нэхэмжлэлтэй, "Дарьганга-Өртөө” хоршоонд холбогдох "зээлээр худалдан авсан шатахууны үндсэн төлбөр 6,900,000 төгрөг, алданги 3,450,000 төгрөг, нийт 10,350,000 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд . Иргэний хуулийн 262 дугаар зүйлийн 262.1, 232 дугаар

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааг сурталчлав

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааг сурталчлав

authoradmin date13-09-2017, 09:17 categoryМэдээлэл comments0

Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний анхан шатны шүүх дэх Эвлэрүүлэн зуучлагч Д.Эрдэнэцэцэг, Эвлэрүүлэн зуучлагчийн туслах Б.Батчимэг нар нь 2017 оны 09 сарын 11, 12-ны өдрүүдэд Тохижилт үйлчилгээ ОНӨҮГ, Дөрвөлж ОНӨҮГ болон худалдаа үйлчилгээний газруудаар эвлэрүүлэн зуучлалын талаар мэдээлэл

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ