11-р сарын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэр

11-р сарын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэр

Өндөр настан Ж.Бадрах, малчин М.Болдбаатар нарт буцалтгүй тусламж олголоо.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ