"Насан туршийн боловсрол төв”-д сургалт зохион байгууллаа

Сүхбаатар аймгийн шүүхийн тамгын газраас иргэдэд хүрч үйлчлэх зорилгоор сургалтын 7 хоногийг  амжилттай зохион байгууллаа.  

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сүхбаатар аймаг дахь шүүхийн тамгын газар “Иргэдийн төлөөлөгч нарт” зориулсан сургалтаа амжилттай зохион байгууллаа.

Сүхбаатар аймаг дахь шүүхийн тамгын газар “Иргэдийн төлөөлөгч нарт” зориулсан сургалтаа амжилттай зохион байгууллаа.

2015 оны 10 сарын 30-ны өдөр шүүхийн  зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Дэлгэрхишиг, Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Б.Ариунбаяр  нар нь  иргэдийн төлөөлөгч нарт  "Иргэдийн төлөөлөгчдийн эрх зүйн байдлын тухай” хууль, Иргэдийн төлөөлөгчийг сонгон шалгаруулах, тангараг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ӨМНӨХ ДАРААХ