Сүхбаатар аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны  шүүхийн 2017.05.29-с 2017.06.02-ны өдрийн  шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Сүхбаатар аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.05.29-с 2017.06.02-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Сүхбаатар аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны  шүүхийн 2017.05.29-ний өдрөөс 2017.06.02-ны өдрийн  шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээс 2016 оны 9 дүгээр сард хийсэн шүүн таслах ажлын мэдээ

Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээс 2016 оны 9 дүгээр сард хийсэн шүүн таслах ажлын мэдээ

Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээс 2016 оны 9 дүгээр сард хийсэн шүүн таслах ажлын мэдээ

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
“Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль”-аар дотоод сургалт зохион байгууллаа.

“Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль”-аар дотоод сургалт зохион байгууллаа.

"Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль”-аар дотоод сургалт зохион байгууллаа.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ