2018 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2018 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1. Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга С.Бат-Эрдэнийн нэхэмжлэлтэй, Баяндэлгэр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргад холбогдох Баяндэлгэр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 5-ны өдрийн

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2018 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2018 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1. Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч Э.Өлзийтогтох, Т.Мөнхболд, И.Батсүх, Д.Амарбаясгалан, Ш.Мандахнар, Ц.Энхбаатар, М.Төмөрчулуун нарын нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргад холбогдох "Сүхбаатар аймгийн ИТХ даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2018 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2018 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1. Н.Аззаяагийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн иргэдийн Төлөөөлөгчдийн Хурлын  даргад холбогдох "Сүхбаатар аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргын 2017 оны 11 сарын 10-ны өдрийн Б/31 тоот захирамжийг илт хууль бус болохыг тогтоон, өмнө хариуцан гүйцэтгэж байсан аймгийн иргэдийн

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2018 оны 01 дугаар сарын 05-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2018 оны 01 дугаар сарын 05-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1. Д.Мөнхзулын нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн Эрүүл мэндийн газрын даргад холбогдох "Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын дарга Н.Батсанаагийн Д.Мөнхзулыг ажлаас чөлөөлөх тухай 2017 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн Б/11 тоот тушаалыг хууль бус гэж үзэн уг тушаалыг хүчингүй болгож,

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

Т.Тунгалагийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын  даргад холбогдох "Сүхбаатар аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын  даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 05-ний өдрийн Б/11 тоот тушаалыг хүчингүй болгож, ажилд эгүүлэн томилуулах, ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлстэй

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сүхбаатар аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.11.06-ний өдрөөс 2017.11.10-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх захиргааны хэрэг

Сүхбаатар аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.11.06-ний өдрөөс 2017.11.10-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх захиргааны хэрэг

Сүхбаатар аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.11.06-ний өдрөөс 2017.11.10-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх захиргааны хэрэг  

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 09 дугаар сарын 08-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 09 дугаар сарын 08-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1. С.Баянмөнхийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  даргад холбогдох "Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/10 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралтын 1 дэх хэсгийг, мөн 2017 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн "Түр орлон

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

У.Болдхүүгийн нэхэмжлэлтэй, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  даргад холбогдох "Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/10 тоот тушаалаар ажлаас үндэслэлгүй халагдсаныг тогтоолгож, тус тушаалын хоёрдугаар хавсралтын 7 дахь хэсэгт заасан

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

У.Болдхүүгийн нэхэмжлэлтэй, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  даргад холбогдох "Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/10 тоот тушаалаар ажлаас үндэслэлгүй халагдсаныг тогтоолгож, тус тушаалын хоёрдугаар хавсралтын 7 дахь хэсэгт заасан

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

Я.Эрдэнэхүүгийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргад холбогдох "Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн Б/16 дугаар захирамжаар ажлаас үндэслэлгүй чөлөөлснийг тогтоож, ажлын чиг үүрэг хэвээр хадгалагдаж байгаа дотоод ажил

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ