2018 оны 01 дугаар сарын 05-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2018 оны 01 дугаар сарын 05-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1. Д.Мөнхзулын нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн Эрүүл мэндийн газрын даргад холбогдох "Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын дарга Н.Батсанаагийн Д.Мөнхзулыг ажлаас чөлөөлөх тухай 2017 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн Б/11 тоот тушаалыг хууль бус гэж үзэн уг тушаалыг хүчингүй болгож,

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

Т.Тунгалагийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын  даргад холбогдох "Сүхбаатар аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын  даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 05-ний өдрийн Б/11 тоот тушаалыг хүчингүй болгож, ажилд эгүүлэн томилуулах, ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлстэй

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сүхбаатар аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.11.06-ний өдрөөс 2017.11.10-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх захиргааны хэрэг

Сүхбаатар аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.11.06-ний өдрөөс 2017.11.10-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх захиргааны хэрэг

Сүхбаатар аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.11.06-ний өдрөөс 2017.11.10-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх захиргааны хэрэг  

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 09 дугаар сарын 08-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 09 дугаар сарын 08-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1. С.Баянмөнхийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  даргад холбогдох "Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/10 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралтын 1 дэх хэсгийг, мөн 2017 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн "Түр орлон

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

У.Болдхүүгийн нэхэмжлэлтэй, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  даргад холбогдох "Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/10 тоот тушаалаар ажлаас үндэслэлгүй халагдсаныг тогтоолгож, тус тушаалын хоёрдугаар хавсралтын 7 дахь хэсэгт заасан

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

У.Болдхүүгийн нэхэмжлэлтэй, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  даргад холбогдох "Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/10 тоот тушаалаар ажлаас үндэслэлгүй халагдсаныг тогтоолгож, тус тушаалын хоёрдугаар хавсралтын 7 дахь хэсэгт заасан

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

Я.Эрдэнэхүүгийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргад холбогдох "Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн Б/16 дугаар захирамжаар ажлаас үндэслэлгүй чөлөөлснийг тогтоож, ажлын чиг үүрэг хэвээр хадгалагдаж байгаа дотоод ажил

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 08 дугаар сарын 28-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 08 дугаар сарын 28-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1. Н.Очирпүрэвийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын Засаг даргад холбогдох "Онгон сумын Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн Б/14 дүгээр захирамжийг хүчингүй болгуулах, мөн 2017 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн Б/15 тоот захирамжийг хүчингүй болгож, Онгон сумын Засаг даргын

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1.Гэрэлийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын даргад холбогдох "аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 01 дүгээр тушаал, 2017 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 03 дугаар тушаалын З.Гэрэлд холбогдох

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

"Мөнхийн гэгээвч” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн Татварын хэлтсийн улсын байцаагч А.Цогтбаатарт холбогдох "Сүхбаатар аймгийн Татварын хэлтсийн улсын байцаагчийн 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 120020898 тоот актыг хүчингүй болгуулах”-ыг хүссэн захиргааны хэргийг хянан хэлэлцэхэд

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ