2017 оны 08 дугаар сарын 28-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 08 дугаар сарын 28-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1. Н.Очирпүрэвийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын Засаг даргад холбогдох "Онгон сумын Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн Б/14 дүгээр захирамжийг хүчингүй болгуулах, мөн 2017 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн Б/15 тоот захирамжийг хүчингүй болгож, Онгон сумын Засаг даргын

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1.Гэрэлийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын даргад холбогдох "аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 01 дүгээр тушаал, 2017 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 03 дугаар тушаалын З.Гэрэлд холбогдох

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

"Мөнхийн гэгээвч” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн Татварын хэлтсийн улсын байцаагч А.Цогтбаатарт холбогдох "Сүхбаатар аймгийн Татварын хэлтсийн улсын байцаагчийн 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 120020898 тоот актыг хүчингүй болгуулах”-ыг хүссэн захиргааны хэргийг хянан хэлэлцэхэд

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1. Х.Энхцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  даргад холбогдох "Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/10 тоот тушаалын хоёрдугаар хавсралтын "Бүтэц шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан албан тушаалд томилогдож

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1. Баруун-Урт сумын 7 дугаар багийн иргэн Т.Чинбаярын нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  даргад холбогдох "Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/10 тоот тушаалын Т.Чинбаярт холбогдох заалтыг хүчингүй болгон, ажлаас

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

Х.Энхцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  даргад холбогдох "Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/10 тоот тушаалын хоёрдугаар хавсралтын "Бүтэц шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан албан тушаалд томилогдож

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

Сүхбаатар аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргад холбогдох "Аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 05 дугаар тушаалын Э.Идэрцэцэгт холбогдох заалтыг хүчингүй болгон, ажлаас үндэслэлгүй чөлөөлснийг тогтоож, өмнө

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1. Т.Чинбаярын нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  даргад холбогдох "Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/10 тоот тушаалын Т.Чинбаярт холбогдох заалтыг хүчингүй болгон, ажлаас үндэслэлгүй чөлөөлснийг тогтоож, өмнө

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1. Баруун-Урт сумын 7 дугаар багийн иргэн нээж Т.Чинбаярын нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  даргад холбогдох "Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/10 тоот тушаалын Т.Чинбаярт холбогдох заалтыг хүчингүй болгон,

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1. Баруун-Урт сумын 1 дүгээр багийн иргэн Х.Төмөрхуягийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад холбогдох "аймгийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн Б/09 тоот захирамжийг хүчингүй болгуулах, урьд эрхэлж байсан албан тушаалд эгүүлэн тогтоох, ажилгүй байсан хугацааны цалинтай

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ