2017 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1. Баруун-Урт сумын 4 дүгээр багийн иргэн А.Чулуунбатын нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  даргад холбогдох "Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн "Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай” А/14 тоот тушаалын 1 дүгээр заалтын

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2017.05.15-НЫ ӨДРИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2017.05.15-НЫ ӨДРИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2017.05.15-НЫ ӨДРИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх хуралдааны тойм

Наран сумын иргэн Ш.Даваасамбуугийн нэхэмжлэлтэй, Наран сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд холбогдох "Наран сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 2-р хуралдааны тооллогын комиссын Засаг даргад нэр дэвшүүлсэн дүнг баталсан тогтоол, мөн 2-р хуралдааны сумын Засаг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2017 оны 01 дугаар сарын 09-ний өдрийн Захиргааны хэргийн анхан шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 01 дугаар сарын 09-ний өдрийн Захиргааны хэргийн анхан шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

Сүхбаатар аймгийн МАН-ын хорооны нэхэмжлэлтэй, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд холбогдох "2016 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн Сүхбаатар аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн анхдугаар хуралдааныг хүчин төгөлдөр бусад тооцуулах, тус хурлаас гарсан Төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх тухай

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1.Баруун-Урт сумын Ардчилсан намын нэхэмжлэлтэй, Баруун-Урт сумын Сонгуулийн хороонд холбогдох "Сонгуулийн хорооны 2016 оны 9 дүгээр сарын 06-ны өдрийн Нэр дэвшигчдийг бүртгэх тухай 01 дүгээр тогтоолын хавсралт дахь иргэн П.Уянгад холбогдох хэсгийг хүчингүй болгуулах” тухай захиргааны хэргийг хянан

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1.М.Цогтбаатарын нэхэмжлэлтэй, аймгийн Улсын бүртгэл статистикийн газарт холбогдох "Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт суманд 2008 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр иргэний гэр бүлийн бүртгэлийн 72 дугаарт бүртгүүлсэн М.Цогтбаатар, Б.Ягаанцэцэг нарын гэрлэлтийг хүчин төгөлдөр бусад тооцуулах” тухай

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1.Сүхбаатар аймгийн Ардчилсан намын нэхэмжлэлтэй, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд холбогдох "аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн анхдугаар хуралдааныг хүчин төгөлдөр бусад тооцуулах, тус хурлаас гарсан тогтоолуудыг хууль бус болохыг тогтоож, хүчингүй болгуулах” тухай захиргааны хэргийг хянан

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1.Сүхбаатар аймгийн Монгол ардын намын хороо, Дарьганга сумын иргэн Д.Болдбаатар нарын нэхэмжлэлтэй, аймгийн Сонгуулийн хороонд холбогдох Сонгуулийн хорооны 2016 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн өдрийн "нэр дэвшигчийг нэрийн жагсаалтаас хасах тухай" 19, "дахин сонгууль зарлах тухай" 20 дугаар

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

1.Дарьганга сумын иргэн Д.Болдбаатарын нэхэмжлэлтэй, аймгийн Сонгуулийн хороонд холбогдох "Сонгуулийн хорооны 2016 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн Нэр дэвшигчийн түр үнэмлэх олгох тухай 15 дугаар тогтоолын 2 дахь заалтыг хүчингүй болгуулах, Д.Болдбаатарт төлөөлөгчөөр сонгогдсонд тооцож, түр

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн захиргааны хэргийн тойм

2016 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн захиргааны хэргийн тойм

1. Д.Болдбаатарын нэхэмжлэлтэй, аймгийн Сонгуулийн хороонд холбогдох "Нэр дэвшигчийн түр үнэмлэхийг олгох” тухай Сонгуулийн хорооны 2016 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 15-р тогтоолыг хүчингүй болгуулах” тухай захиргааны хэргийг хянан хэлэлцээд, хариуцагчийн зөвшөөрлийг баталж, хэргийг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ