2016 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн захиргааны хэргийн тойм

2016 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн захиргааны хэргийн тойм

1. Хүнс хөдөө аж ахуйн яамны нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Засаг даргад холбогдох "Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/65 тоот захирамжийг хүчингүй болгуулах” тухай захиргааны хэргийг хянан шийдвэрлэх шүүх хуралдааныг 2016

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн захиргааны хэргийн тойм

2016 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн захиргааны хэргийн тойм

1.Д.Гансүхийн нэхэмжлэлтэй, аймгийн Сонгуулийн хороонд холбогдох "Сонгуулийн хорооны 2016 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 07 тоот Нэр дэвшигчдийг бүртгэх тухай тогтоолын 3 дугаар хавсралтыг хүчингүйд тооцуулах” тухай захиргааны хэргийг хянан хэлэлцээд, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн захиргааны хэргийн тойм

2016 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн захиргааны хэргийн тойм

1.Д.Гансүхийн нэхэмжлэлтэй, аймгийн Сонгуулийн хороонд холбогдох "Сонгуулийн хорооны 2016 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 07 тоот Нэр дэвшигчдийг бүртгэх тухай тогтоолын 3 дугаар хавсралтыг хүчингүйд тооцуулах” тухай захиргааны хэргийг хянан хэлэлцэх шүүх хуралдааныг 2016 оны 06 дугаар сарын 10-ны

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2016 оны 05 сарын 13-ны өдрийн захиргааны хэргийн тойм

2016 оны 05 сарын 13-ны өдрийн захиргааны хэргийн тойм

2016 оны 05 сарын 13-ны өдрийн захиргааны хэргийн тойм

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн Захиргааны хэргийн тойм

2015 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн Захиргааны хэргийн тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар сумын Засаг дарга Ц.Эрдэнийн нэхэмжлэлтэй аймгийн Аудитын газрын шинжээч Б.Ариунзулд холбогдох хэргийг хянан хэлэлцэх шүүх хуралдааныг 2015 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 13:00 цагт хэлэлцүүлэхээр

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015.11.16-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015.11.16-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015.11.16-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 09 сарын 21-ний өдрийн Захиргааны хэргийн тойм

2015 оны 09 сарын 21-ний өдрийн Захиргааны хэргийн тойм

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын 4 дүгээр багийн иргэн Б.Нарангэрэлийн нэхэмжлэлтэй, Улсын бүртгэлийн хэлтэст холбогдох "Орон сууц өмчлөх эрхийн 0022946 дугаартай гэрчилгээг баталгаажуулан, Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээг гаргаж өгөхгүй байгаа эс үйлдэхүйг хууль бус

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 08 сарын 25-ны өдрийн захиргааны хэргийн тойм

2015 оны 08 сарын 25-ны өдрийн захиргааны хэргийн тойм

1. Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Ө.Мөнхтуяагийн нэхэмжлэлтэй, Д.Батхүрэлд холбогдох "Мэнэнгийн талын сав газрын захиргааны даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн "ажлаас чөлөөлөх тухай”  Б/10 тоот тушаалыг хүчингүй болгож ажилд эгүүлэн

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015 оны 7 сарын 2-ны өдрийн захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2015 оны 7 сарын 2-ны өдрийн захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1.Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар Г.Цолмонгийн нэхэмжлэлтэй, Онгон сумын Засаг дарга, ЗДТГ холбогдох "Онгон сумын ЗДТГ-ын Санхүүгийн албаны дарга Х.Наранжаргалыг томилсон сумын Засаг даргын захирамжийг хүчингүй болгуулах, Онгон сумын ЗДТГ-ын даргын

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ