Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.06.03-ний өдрийн шүүүх хуралдааны тойм

Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.06.03-ний өдрийн шүүүх хуралдааны тойм

Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015.06.03-ний өдрийн шүүүх хуралдааны тойм

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.05.22-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.05.22-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.05.22-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.05.07-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.05.07-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.05.07-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015.04.06-ны өдрийн Захиргааны хэргийн тойм

2015.04.06-ны өдрийн Захиргааны хэргийн тойм

1. Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн шүүх хуралдаанаар С.Цэрэндондовын нэхэмжлэлтэй аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд холбогдох "Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн баг байгуулах, татан буулгах, хилийн цэс өөрчлөх тухай 02 дугаар тогтоолыг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015.03.16-НЫ ӨДРИЙН ЗАХИРГААНЫ хэргийн ТОЙМ

2015.03.16-НЫ ӨДРИЙН ЗАХИРГААНЫ хэргийн ТОЙМ

1. Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын " Гангын бор Өндөр” хоршооны нэхэмжлэлтэй, Татварын хэлтсийн улсын байцаагч С.Ганболорт холбогдох "Татварын улсын байцаагчийн 2014 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 01 тоот албан шаардлагыг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015.01.21-ний өдрийн Захиргааны хэргийн тойм

2015.01.21-ний өдрийн Захиргааны хэргийн тойм

1. Захиргааны хэргийн 14 дүгээр шүүхийн шүүх хуралдаанаар МАН-ын хороо, Эрдэнэцагаан сумын ИТХ-ын дарга асан Д.Нандинцэцэг нарын нэхэмжлэлтэй, Эрдэнэцагаан сумын ИТХ, Сүхбаатар аймгийн Засаг дарга нарт холбогдох захиргааны хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ӨМНӨХ ДАРААХ