Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.02.13-наас 2017.02.17-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.02.13-наас 2017.02.17-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2017 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр                              Баасан гараг 13.30 цагт Нэхэмжлэгч: П.Мөнхжаргал Хариуцагч: Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Нэхэмжлэлийн шаардлага: Хүсэлт хэлэлцэх тухай Шүүгч: Б.Баярцогт

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.01.30-наас 2017.02.03-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.01.30-наас 2017.02.03-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2017 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр                                Даваа гараг 10.00 цагт Нэхэмжлэгч: Ш.Даваасамбуу Өмгөөлөгч Б.Лхагвасүрэн  Хариуцагч: Наран сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал  Өмгөөлөгч

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.01.09-нөөс 2017.01.13-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.01.09-нөөс 2017.01.13-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2017 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдөр                                 Даваа гараг 09.00 цагт Нэхэмжлэгч: Сүхбаатар аймгийн МАН-ын хорооны дарга З.Энхтөр Хариуцагч: Сүхбаатар аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн2016.12.19-өөс 2016.12.23-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн2016.12.19-өөс 2016.12.23-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2016 оны 12 дүгээр сарын 21-ний өдөр                            Лхагва гараг 10:00 цагт 1. Нэхэмжлэгч: Онгон сумын МАН-ын хорооны дарга Д.Энхбаатар Хариуцагч: Онгон сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Б.Батбаяр  

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.10.17-ноос 2016.10.21-ний өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.10.17-ноос 2016.10.21-ний өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2016 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр                                   Пүрэв гараг 09:00 цаг Нэхэмжлэгч: Ц.Алтансүх Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Цээсүрэн Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ш.Мандахнар Хариуцагчийн

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.10.10-аас 2016.10.14-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.10.10-аас 2016.10.14-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2016 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр                                    Баасан гараг 09 цаг 1.Нэхэмжлэгч: Ц.Алтансүх Хариуцагч: Сүхбаатар аймгийн засаг дарга  Нэхэмжлэлийн шаардлага: Сүхбаатар аймгийн

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.08.15-наас 2016.08.19-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.08.15-наас 2016.08.19-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2016 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдөр                             Даваа гараг 10:00 цагт 1.  Нэхэмжлэгч: МАН хороо Д.Болдбаатар Хариуцагч: Сонгуулийн хороо Нэхэмжлэлийн утга: Сонгуулийн хорооны 2016.07.20-ны өдрийн "Нэр

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.08.08-наас 2016.08.12-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.08.08-наас 2016.08.12-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2016 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдөр                             Баасан гараг 10:00 цагт 1.  Нэхэмжлэгч: Д.Болдбаатар      Хариуцагч: Сонгуулийн хороо      Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ч.Энхцэцэг,

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.08.01-нээс 2016.08.05-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.08.01-нээс 2016.08.05-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2016 оны 08 дугаар сарын 01-ны өдөр                             Даваа гараг 14:00 цагт 1.  Нэхэмжлэгч: Сонгуулийн хороо      Нэхэмжлэлийн утга: Шинээр илсэрсэн нөхцөл байдал       Шүүгч:

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.07.18-наас 2016.07.22-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.07.18-наас 2016.07.22-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2016 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдөр                             Даваа гараг 14:00 цагт 1.  Нэхэмжлэгч: Хүнс хөдөө аж ахуйн яам Хариуцагч: Түмэнцогт сумын засаг дарга Нэхэмжлэлийн утга: Түмэнцогт сумын засаг даргын 2015 оны

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ