Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.10.10-аас 2016.10.14-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.10.10-аас 2016.10.14-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2016 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр                                    Баасан гараг 09 цаг 1.Нэхэмжлэгч: Ц.Алтансүх Хариуцагч: Сүхбаатар аймгийн засаг дарга  Нэхэмжлэлийн шаардлага: Сүхбаатар аймгийн

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.08.15-наас 2016.08.19-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.08.15-наас 2016.08.19-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2016 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдөр                             Даваа гараг 10:00 цагт 1.  Нэхэмжлэгч: МАН хороо Д.Болдбаатар Хариуцагч: Сонгуулийн хороо Нэхэмжлэлийн утга: Сонгуулийн хорооны 2016.07.20-ны өдрийн "Нэр

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.08.08-наас 2016.08.12-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.08.08-наас 2016.08.12-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2016 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдөр                             Баасан гараг 10:00 цагт 1.  Нэхэмжлэгч: Д.Болдбаатар      Хариуцагч: Сонгуулийн хороо      Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ч.Энхцэцэг,

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.08.01-нээс 2016.08.05-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.08.01-нээс 2016.08.05-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2016 оны 08 дугаар сарын 01-ны өдөр                             Даваа гараг 14:00 цагт 1.  Нэхэмжлэгч: Сонгуулийн хороо      Нэхэмжлэлийн утга: Шинээр илсэрсэн нөхцөл байдал       Шүүгч:

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.07.18-наас 2016.07.22-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.07.18-наас 2016.07.22-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2016 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдөр                             Даваа гараг 14:00 цагт 1.  Нэхэмжлэгч: Хүнс хөдөө аж ахуйн яам Хариуцагч: Түмэнцогт сумын засаг дарга Нэхэмжлэлийн утга: Түмэнцогт сумын засаг даргын 2015 оны

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сүхбаатар аймаг дахь  Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.06.27-ноос 2016.07.01-ний өдрийн шүүх  хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.06.27-ноос 2016.07.01-ний өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2016 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр Мягмар гараг 09:00 цагт 1. Нэхэмжлэгч: Хүнс хөдөө аж ахуйн яам Хариуцагч: Түмэнцогт сумын засаг дарга Нэхэмжлэлийн утга: Түмэнцогт сумын засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/65 тоот захирамжийг хүчингүй болгуулах тухай Шүүгч: Х.Эрдэнэтуяа,

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015.12.28-наас 2015.12.31-ний өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх захиргааны хэрэг

2015.12.28-наас 2015.12.31-ний өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх захиргааны хэрэг

2015 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр                                Даваа гараг 10:00 цагт 1. Нэхэмжлэгч: Хүнс хөдөө аж ахуй яам итгэмжлэгдсэн

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015.12.14-өөс 2015.12.18-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх захиргааны хэрэг

2015.12.14-өөс 2015.12.18-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх захиргааны хэрэг

2015 оны 12 дүгээр сарын 18-ны өдөр                                   Баасан гараг 09:00 цагт 1. Нэхэмжлэгч: Сүхбаатар сумын

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сүхбаатар аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015.11.16-наас 2015.11.20-ны өдрийн шүүх  хуралдааны тов

Сүхбаатар аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015.11.16-наас 2015.11.20-ны өдрийн шүүх хуралдааны тов

Сүхбаатар аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015.11.16-наас 2015.11.20-ны өдрийн шүүх  хуралдааны тов

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015.10.26-наас 2015.10.30-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015.10.26-наас 2015.10.30-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр                             Баасан гараг 11:00 цагт 1. Нэхэмжлэгч: Эрдэнэцагаан сумын ИТХ    

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ