Сүхбаатар аймаг дахь  Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.06.27-ноос 2016.07.01-ний өдрийн шүүх  хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.06.27-ноос 2016.07.01-ний өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2016 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр Мягмар гараг 09:00 цагт 1. Нэхэмжлэгч: Хүнс хөдөө аж ахуйн яам Хариуцагч: Түмэнцогт сумын засаг дарга Нэхэмжлэлийн утга: Түмэнцогт сумын засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/65 тоот захирамжийг хүчингүй болгуулах тухай Шүүгч: Х.Эрдэнэтуяа,

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015.12.28-наас 2015.12.31-ний өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх захиргааны хэрэг

2015.12.28-наас 2015.12.31-ний өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх захиргааны хэрэг

2015 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр                                Даваа гараг 10:00 цагт 1. Нэхэмжлэгч: Хүнс хөдөө аж ахуй яам итгэмжлэгдсэн

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015.12.14-өөс 2015.12.18-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх захиргааны хэрэг

2015.12.14-өөс 2015.12.18-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх захиргааны хэрэг

2015 оны 12 дүгээр сарын 18-ны өдөр                                   Баасан гараг 09:00 цагт 1. Нэхэмжлэгч: Сүхбаатар сумын

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сүхбаатар аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015.11.16-наас 2015.11.20-ны өдрийн шүүх  хуралдааны тов

Сүхбаатар аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015.11.16-наас 2015.11.20-ны өдрийн шүүх хуралдааны тов

Сүхбаатар аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015.11.16-наас 2015.11.20-ны өдрийн шүүх  хуралдааны тов

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015.10.26-наас 2015.10.30-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015.10.26-наас 2015.10.30-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр                             Баасан гараг 11:00 цагт 1. Нэхэмжлэгч: Эрдэнэцагаан сумын ИТХ    

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015.09.21-аас 2015.09.25-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх захиргааны хэрэг

2015.09.21-аас 2015.09.25-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх захиргааны хэрэг

2015 оны 09 дугаар сарын 21-ны өдөр                                      Даваа гараг 10:00 цагт 1. Нэхэмжлэгч:

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015.08.24-аас 2015.08.28-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх захиргааны хэрэг

2015.08.24-аас 2015.08.28-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх захиргааны хэрэг

2015 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдөр                                   Мягмар гараг 09:00 цагт 1. Нэхэмжлэгч: Ө.Мөнхтуяа

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.06.08-2015.06.12-ны өдрийн шүүх хуралдааны тов

Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.06.08-2015.06.12-ны өдрийн шүүх хуралдааны тов

Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.06.08-2015.06.12-ны өдрийн шүүх хуралдааны тов

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.05.18-2015.05.22-ны өдрийн шүүх хуралдааны тов

Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.05.18-2015.05.22-ны өдрийн шүүх хуралдааны тов

Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.05.18-2015.05.22-ны өдрийн шүүх хуралдааны тов

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.05.04-2015.05.08-ний өдрийг хүртэл шүүх хуралдааны тов

Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.05.04-2015.05.08-ний өдрийг хүртэл шүүх хуралдааны тов

Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.05.04-2015.05.08-ний өдрийг хүртэл шүүх хуралдааны тов

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ