2015.09.21-аас 2015.09.25-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх захиргааны хэрэг

2015.09.21-аас 2015.09.25-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх захиргааны хэрэг

2015 оны 09 дугаар сарын 21-ны өдөр                                      Даваа гараг 10:00 цагт 1. Нэхэмжлэгч:

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2015.08.24-аас 2015.08.28-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх захиргааны хэрэг

2015.08.24-аас 2015.08.28-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх захиргааны хэрэг

2015 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдөр                                   Мягмар гараг 09:00 цагт 1. Нэхэмжлэгч: Ө.Мөнхтуяа

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.06.08-2015.06.12-ны өдрийн шүүх хуралдааны тов

Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.06.08-2015.06.12-ны өдрийн шүүх хуралдааны тов

Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.06.08-2015.06.12-ны өдрийн шүүх хуралдааны тов

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.05.18-2015.05.22-ны өдрийн шүүх хуралдааны тов

Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.05.18-2015.05.22-ны өдрийн шүүх хуралдааны тов

Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.05.18-2015.05.22-ны өдрийн шүүх хуралдааны тов

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.05.04-2015.05.08-ний өдрийг хүртэл шүүх хуралдааны тов

Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.05.04-2015.05.08-ний өдрийг хүртэл шүүх хуралдааны тов

Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.05.04-2015.05.08-ний өдрийг хүртэл шүүх хуралдааны тов

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.04.13-2015.04.16-ны өдрийг хүртэлх шүүх хуралдааны тов

Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүхийн 2015.04.13-2015.04.16-ны өдрийг хүртэлх шүүх хуралдааны тов

2015 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр                                                                    

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захиргааны хэргийн анхан шатны 14-р шүүхийн 2015.04.06-2015.04.10-ны өдрийг хүртэлх шүүх хуралдааны тов

Захиргааны хэргийн анхан шатны 14-р шүүхийн 2015.04.06-2015.04.10-ны өдрийг хүртэлх шүүх хуралдааны тов

2015 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр                                     10:00 цагт ДАВАА ГАРАГ1. Нэхэмжлэгч:

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ 14-Р ШҮҮХИЙН 2015.03.23-2015.03.27-НЫ ӨДРИЙГ ХҮРТЭЛХ ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ 14-Р ШҮҮХИЙН 2015.03.23-2015.03.27-НЫ ӨДРИЙГ ХҮРТЭЛХ ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

2015 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр                                      09:00 цагт ДАВАА ГАРАГ 1.Нэхэмжлэгч: С.Цэрэндондов Хариуцагч: Аймгийн ИТХ Нэхэмлэлийн утга: 2014.12.22-ны өдрийн баг байгуулах

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ 14-Р ШҮҮХИЙН 2015.03.16-2015.03.20-НЫ ӨДРИЙГ ХҮРТЭЛХ ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ 14-Р ШҮҮХИЙН 2015.03.16-2015.03.20-НЫ ӨДРИЙГ ХҮРТЭЛХ ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

2015 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр                                      09:00 цагт ДАВАА ГАРАГ 1.Нэхэмжлэгч: Д.Нямдорж Хариуцагч: С.Ганболор Нэхэмжлэлийн утга: 2014.09.03 №1 тоот албан бичгийн

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ӨМНӨХ ДАРААХ